Pontianak > Equatopedia > Pontianak Barat
LURAH-LURAH YANG SEDANG MENJABAT
Kelurahan Nama Lurah
01. Pal Lima Drs. Husni M. Ali
02. Sungai Bangkong Drs. Darmawan Haryanto
03. Darat Sekip Marsiti
04. Tengah Anwar Abd. Chair
05. Mariana Chalik Ahmad
06. Sungai Jawi Dalam Syarif Hadi Alkadrie
07. Sungai Jawi Luar M. Tatar, BA.
08. Sungai Beliung Bujang Syafathi